Strona główna / Artykuły

Zwolnienia lekarskie online: Kompletny przewodnik po e-zwolnieniach

Autor artykułu: Telemedika

e-zwolnienia online

Zamów teraz

Zwolnienia lekarskie online: Kompletny przewodnik po e-zwolnieniach

Autor artykułu: Telemedika

e-zwolnienia online

W dobie cyfryzacji coraz więcej usług przenosi się do sfery online, a jednym z takich rozwiązań są e-zwolnienia lekarskie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omówimy korzyści płynące z e-zwolnień oraz przedstawimy, jak przebiega proces wystawiania takiego dokumentu przez lekarza.

E-zwolnienia - co to jest?

E-zwolnienie to elektroniczna wersja tradycyjnego zwolnienia lekarskiego, które jest wystawiane przez lekarza w formie cyfrowej. Dzięki temu pacjent nie musi osobiście dostarczać dokumentu do swojego pracodawcy czy ZUS, gdyż wszystko odbywa się automatycznie przez internet. E-zwolnienia są obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2018 roku.

Korzyści płynące z e-zwolnień

Wprowadzenie e-zwolnień przyniosło wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy oraz pracodawców. Oto kilka z nich:

 • Osobista dostawa dokumentu nie jest konieczna - pacjent nie musi martwić się o dostarczenie zwolnienia do pracodawcy czy ZUS, gdyż wszystko odbywa się automatycznie przez internet.

 • Szybszy dostęp do informacji - pracodawca oraz ZUS otrzymują informację o zwolnieniu niemal natychmiast po jego wystawieniu przez lekarza.

 • Bezpieczeństwo danych - e-zwolnienia są przechowywane w bezpiecznym systemie, co minimalizuje ryzyko utraty czy kradzieży dokumentu.

 • Łatwiejsza kontrola - pracodawcy mają możliwość sprawdzenia e-zwolnień swoich pracowników w systemie ZUS, co ułatwia kontrolę nad absencją chorobową.

Proces wystawiania e-zwolnienia przez lekarza

Wystawienie e-zwolnienia przez lekarza przebiega w kilku etapach:

 1. Identyfikacja pacjenta - lekarz musi potwierdzić tożsamość pacjenta, np. na podstawie dowodu osobistego czy karty ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. Wprowadzenie danych do systemu - lekarz wprowadza informacje dotyczące pacjenta, takie jak PESEL, okres zwolnienia czy przyczynę niezdolności do pracy.

 3. Weryfikacja danych - lekarz sprawdza, czy wprowadzone informacje są poprawne i czy pacjent spełnia warunki do otrzymania zwolnienia.

 4. Wystawienie e-zwolnienia - po potwierdzeniu danych lekarz wystawia e-zwolnienie, które jest automatycznie przesyłane do pracodawcy oraz ZUS.

Warto zaznaczyć, że e-zwolnienia są wystawiane wyłącznie przez lekarzy posiadających odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty do korzystania z systemu e-zwolnień.


Czym jest zwolnienie lekarskie online?


Zwolnienie lekarskie online, zwane również e-zwolnieniem, to nowoczesna forma tradycyjnego zwolnienia lekarskiego, wystawiana w formie elektronicznej. W tym rozdziale omówimy koncepcję e-zwolnienia, różnice między zwolnieniem online a tradycyjnym zwolnieniem lekarskim oraz proces uzyskiwania takiego dokumentu.


Definicja i zasady działania e-zwolnienia

E-zwolnienie to elektroniczna wersja zwolnienia lekarskiego, która jest wystawiana przez lekarza za pośrednictwem specjalistycznego systemu. Dzięki temu pacjent nie musi osobiście dostarczać dokumentu do swojego pracodawcy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), gdyż wszystko odbywa się automatycznie przez internet. Proces uzyskiwania e-zwolnienia przebiega w kilku etapach:

 1. Identyfikacja pacjenta - lekarz musi potwierdzić tożsamość pacjenta, np. na podstawie dowodu osobistego czy karty ubezpieczenia zdrowotnego.

 2. Wprowadzenie danych do systemu - lekarz wprowadza informacje dotyczące pacjenta, takie jak PESEL, okres zwolnienia czy przyczynę niezdolności do pracy.

 3. Weryfikacja danych - lekarz sprawdza, czy wprowadzone informacje są poprawne i czy pacjent spełnia warunki do otrzymania zwolnienia.

 4. Wystawienie e-zwolnienia - po potwierdzeniu danych lekarz wystawia e-zwolnienie, które jest automatycznie przesyłane do pracodawcy oraz ZUS.


Zwolnienie lekarskie online a tradycyjne zwolnienie lekarskie

Porównując zwolnienie lekarskie online z tradycyjnym zwolnieniem lekarskim, można zauważyć kilka istotnych różnic. Przede wszystkim, e-zwolnienie eliminuje konieczność osobistego dostarczenia dokumentu do pracodawcy czy ZUS, co jest szczególnie istotne podczas choroby. Ponadto, e-zwolnienia są przechowywane w bezpiecznym systemie, co minimalizuje ryzyko utraty czy kradzieży dokumentu. Warto również zaznaczyć, że e-zwolnienia są obowiązujące w Polsce od 1 stycznia 2018 roku.


Jak otrzymać zwolnienie lekarskie online?


W dobie cyfryzacji coraz więcej usług przenosi się do świata online, a jednym z nich jest możliwość otrzymania zwolnienia lekarskiego, czyli tzw. L4 online. W tej części artykułu omówimy, jak przebiega proces uzyskania takiego zwolnienia oraz jakie dane są potrzebne do jego wystawienia.


Konsultacja z możliwością uzyskania L4 online

W celu otrzymania zwolnienia lekarskiego online, należy przeprowadzić konsultację z lekarzem, która może odbyć się za pośrednictwem wideokonferencji, telefonu lub innego środka komunikacji online. Podczas konsultacji lekarz oceni stan zdrowia pacjenta, zadając pytania dotyczące objawów, przeprowadzając ewentualne badania oraz analizując dostarczone dokumenty medyczne. Jeśli lekarz uzna, że pacjent wymaga zwolnienia, wystawi e-zwolnienie, które zostanie przesłane do pracodawcy oraz ZUS.


Dane potrzebne do wystawienia L4 online

Do wystawienia zwolnienia lekarskiego online lekarz będzie potrzebował następujących danych pacjenta:

 • PESEL - unikalny numer identyfikacyjny, który pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie pacjenta w systemie;

 • Imię i nazwisko - dane osobowe pacjenta, które muszą być zgodne z dokumentem tożsamości;

 • Adres zamieszkania - informacja niezbędna do prawidłowego wystawienia zwolnienia;

 • Okres zwolnienia - czas, na jaki pacjent zostaje zwolniony z pracy;

 • Przyczyna niezdolności do pracy - informacja o chorobie lub urazie, który uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych.

Warto zaznaczyć, że lekarz może również poprosić o dodatkowe informacje, takie jak numer telefonu czy adres e-mail, w celu ułatwienia komunikacji z pacjentem.


Jednorazowe otrzymanie L4 online: krok po kroku

Jeśli chcesz jednorazowo otrzymać zwolnienie lekarskie online, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Znajdź lekarza - poszukaj lekarza, który oferuje konsultacje online z możliwością wystawienia e-zwolnienia. Możesz skorzystać z wyszukiwarki usług medycznych online lub zapytać znajomych o polecenia.

 2. Umów się na konsultację - zarejestruj się na platformie medycznej i umów się na konsultację z lekarzem. Pamiętaj, aby wybrać termin, który Ci odpowiada.

 3. Przygotuj się do konsultacji - przed konsultacją upewnij się, że masz przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, kartę ubezpieczenia zdrowotnego oraz ewentualne wyniki badań czy recepty.

 4. Przeprowadź konsultację - podczas konsultacji opowiedz lekarzowi o swoich objawach, odpowiedz na zadane pytania i dostarcz niezbędne informacje. Jeśli lekarz uzna, że wymagasz zwolnienia, wystawi Ci e-zwolnienie.

 5. Sprawdź e-zwolnienie - po zakończeniu konsultacji sprawdź swoją skrzynkę e-mail, na której powinieneś otrzymać e-zwolnienie. Upewnij się, że wszystkie dane są poprawne i zgadzają się z informacjami podanymi podczas konsultacji.

Teraz, gdy wiesz, jak otrzymać zwolnienie lekarskie online, możesz skorzystać z tej wygodnej i nowoczesnej formy usług medycznych, która pozwala zaoszczędzić czas i energię, szczególnie podczas choroby.


Bezpieczeństwo i legalność zwolnień lekarskich online


Wraz z rozwojem technologii i coraz większą dostępnością usług medycznych online, wiele osób zastanawia się, czy L4 online jest legalne i bezpieczne. W tej części artykułu omówimy te kwestie oraz przedstawimy, jak sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie online.


Czy L4 online jest legalne i bezpieczne?

L4 online, czyli e-zwolnienie, jest legalne i bezpieczne, o ile wystawione jest przez uprawnionego lekarza, a dane pacjenta są przekazywane w sposób zabezpieczony. W Polsce e-zwolnienia są akceptowane przez ZUS oraz pracodawców, a ich wystawianie jest uregulowane prawnie. Warto jednak pamiętać, że nie każdy lekarz może wystawić e-zwolnienie, dlatego przed umówieniem się na konsultację online warto upewnić się, czy dany lekarz posiada takie uprawnienia.

Bezpieczeństwo danych pacjenta jest kluczowe podczas korzystania z usług medycznych online. Dlatego warto korzystać z renomowanych platform medycznych, które stosują odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie danych czy weryfikacja tożsamości lekarza i pacjenta.

Jak sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie online?

Aby sprawdzić swoje zwolnienie lekarskie online, można skorzystać z kilku metod:

 1. Sprawdzenie e-maila - po zakończeniu konsultacji lekarskiej online, e-zwolnienie powinno zostać przesłane na podany adres e-mail. Warto sprawdzić skrzynkę odbiorczą oraz folder spam, jeśli zwolnienie nie pojawiło się w oczekiwanym czasie.

 2. Logowanie do platformy medycznej - niektóre platformy medyczne umożliwiają pacjentom logowanie do swojego profilu, gdzie można sprawdzić historię konsultacji oraz pobrać e-zwolnienie w formacie PDF.

 3. Kontakt z lekarzem lub placówką medyczną - jeśli nie otrzymałeś e-zwolnienia ani nie możesz go znaleźć na platformie medycznej, warto skontaktować się z lekarzem lub placówką medyczną, która przeprowadziła konsultację, aby upewnić się, że zwolnienie zostało wystawione i przesłane.

 4. Sprawdzenie na stronie ZUS - po zalogowaniu się na swoje konto na stronie ZUS, można sprawdzić status swojego e-zwolnienia oraz upewnić się, że zostało ono prawidłowo zarejestrowane.

Korzystanie z L4 online jest legalne i bezpieczne, o ile przestrzegane są odpowiednie procedury i zabezpieczenia. Dzięki e-zwolnieniom pacjenci mogą zaoszczędzić czas i energię, nie musząc osobiście odwiedzać lekarza w celu uzyskania zwolnienia lekarskiego.


Różne formy konsultacji online z możliwością uzyskania zwolnienia lekarskiego


W dobie cyfryzacji usług medycznych, coraz więcej osób korzysta z różnych form konsultacji online, które pozwalają na uzyskanie zwolnienia lekarskiego. W tej części artykułu omówimy, jak wyglądają poszczególne rodzaje konsultacji online z lekarzem oraz jak przebiega proces wystawienia zwolnienia lekarskiego w ich trakcie.


Konsultacja przez czat a zwolnienie lekarskie

Konsultacja przez czat to forma komunikacji z lekarzem za pomocą wiadomości tekstowych. Pacjent opisuje swoje objawy, a lekarz zadaje pytania i udziela porad. Jeśli lekarz uzna, że pacjent wymaga zwolnienia lekarskiego, może wystawić e-zwolnienie, które zostanie przesłane na adres e-mail pacjenta lub udostępnione na platformie medycznej. Warto jednak pamiętać, że nie każdy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie przez czat, dlatego warto upewnić się, czy dana platforma oferuje taką możliwość przed rozpoczęciem konsultacji.


E-wizyta lekarska i możliwość wystawienia zwolnienia

E-wizyta lekarska to konsultacja z lekarzem przeprowadzana za pomocą wideokonferencji. Podczas e-wizyty lekarz może ocenić stan pacjenta, zadać pytania oraz udzielić porad. Jeśli lekarz stwierdzi, że pacjent wymaga zwolnienia lekarskiego, może wystawić e-zwolnienie, które zostanie przesłane na adres e-mail pacjenta lub udostępnione na platformie medycznej. E-wizyta lekarska daje lekarzowi większe możliwości oceny stanu pacjenta niż konsultacja przez czat, co może wpłynąć na decyzję o wystawieniu zwolnienia lekarskiego.


Teleporada medyczna jako sposób na otrzymanie L4

Teleporada medyczna to konsultacja z lekarzem przeprowadzana za pomocą rozmowy telefonicznej. Podczas teleporady lekarz może zadawać pytania, ocenić stan pacjenta oraz udzielać porad. Jeśli lekarz uzna, że pacjent wymaga zwolnienia lekarskiego, może wystawić e-zwolnienie, które zostanie przesłane na adres e-mail pacjenta lub udostępnione na platformie medycznej. W przypadku teleporady medycznej, lekarz nie ma możliwości oceny stanu pacjenta na podstawie obrazu, co może wpłynąć na decyzję o wystawieniu zwolnienia lekarskiego.

Wszystkie wymienione formy konsultacji online z lekarzem mają swoje zalety i ograniczenia. Wybór odpowiedniej formy zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta oraz możliwości lekarza. Ważne jest jednak, aby korzystać z renomowanych platform medycznych, które gwarantują bezpieczeństwo danych oraz legalność wystawiania zwolnień lekarskich online.


Zwolnienie lekarskie online a prawa pacjenta


Wraz z rozwojem technologii, coraz więcej osób korzysta z możliwości uzyskania zwolnienia lekarskiego online. W tej części artykułu omówimy, jakie prawa przysługują pacjentowi w kontekście e-zwolnień oraz jak wyliczyć wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim.

Komu przysługuje zwolnienie lekarskie online?

Zwolnienie lekarskie online przysługuje każdemu pacjentowi, który spełnia warunki do otrzymania zwolnienia lekarskiego w formie tradycyjnej. Oznacza to, że pacjent musi być ubezpieczony, a jego stan zdrowia musi uzasadniać konieczność czasowego zwolnienia z pracy. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie choroby kwalifikują się do otrzymania zwolnienia lekarskiego online, a decyzja o wystawieniu e-zwolnienia zależy od lekarza prowadzącego konsultację.

Wyliczenie wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim

Wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim zależy od kilku czynników, takich jak staż pracy, okres ubezpieczenia oraz przyczyna zwolnienia. W przypadku zwolnienia lekarskiego online, wynagrodzenie jest wyliczane na podstawie tych samych zasad, co w przypadku zwolnienia lekarskiego wystawionego w formie tradycyjnej. Oto kilka kroków, które należy wykonać, aby wyliczyć wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim:

 1. Oblicz średnie wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy przed rozpoczęciem zwolnienia.

 2. W przypadku zwolnienia z powodu choroby, wynagrodzenie wynosi 80% średniego wynagrodzenia, a w przypadku zwolnienia z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - 100% średniego wynagrodzenia.

 3. Jeśli pracownik ma mniej niż 5 lat stażu pracy, wynagrodzenie za pierwsze 33 dni zwolnienia wynosi 70% średniego wynagrodzenia, a od 34 dnia - 80% średniego wynagrodzenia.

 4. W przypadku pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy, wynagrodzenie za pierwsze 14 dni zwolnienia wynosi 80% średniego wynagrodzenia, a od 15 dnia - 100% średniego wynagrodzenia.

Warto pamiętać, że w przypadku zwolnienia lekarskiego online, pacjent ma takie same prawa, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego wystawionego w formie tradycyjnej. Obejmuje to prawo do otrzymania wynagrodzenia za czas zwolnienia, prawo do zachowania stanowiska pracy oraz prawo do korzystania z opieki medycznej.


Praktyczne aspekty korzystania z e-zwolnień


W tej części artykułu omówimy praktyczne aspekty korzystania z zwolnienia lekarskiego online, takie jak rezerwacja wizyty w gabinecie online, proces wystawiania e-zwolnienia oraz związek e-recepty ze zwolnieniem lekarskim online.

Jak zarezerwować wizytę w gabinecie online?

Aby zarezerwować wizytę w gabinecie online, należy wykonać kilka prostych kroków:

 1. Znajdź platformę telemedyczną, która oferuje usługi lekarskie online.

 2. Zarejestruj się na platformie, podając swoje dane osobowe oraz informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym.

 3. Wybierz specjalistę, z którym chcesz się skonsultować, oraz dogodny termin wizyty.

 4. Opłać wizytę online, jeśli jest to wymagane.

 5. W momencie rozpoczęcia wizyty, wejdź na platformę i skorzystaj z konsultacji online z lekarzem.

W trakcie konsultacji online lekarz oceni stan zdrowia pacjenta i podejmie decyzję o ewentualnym wystawieniu zwolnienia lekarskiego online.

E-recepta a zwolnienie lekarskie online

E-recepta to elektroniczna wersja tradycyjnej recepty, która jest wystawiana przez lekarza podczas konsultacji online. E-recepta jest ściśle związana ze zwolnieniem lekarskim online, ponieważ oba te dokumenty są generowane w formie elektronicznej i przesyłane do odpowiednich instytucji oraz pacjenta drogą elektroniczną.

Podczas konsultacji online, lekarz może wystawić e-receptę na leki niezbędne dla pacjenta. E-recepta jest zapisywana w systemie i przesyłana do apteki, gdzie pacjent może ją zrealizować. W przypadku wystawienia zwolnienia lekarskiego online, lekarz generuje e-zwolnienie, które jest przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz do pracodawcy pacjenta.

Warto zaznaczyć, że zarówno e-recepta, jak i zwolnienie lekarskie online są równoważne z ich tradycyjnymi odpowiednikami i mają taką samą moc prawną. Dzięki temu pacjenci mogą korzystać z usług medycznych online, nie martwiąc się o formalności związane z załatwieniem zwolnienia lekarskiego czy recepty na leki.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy najważniejsze aspekty związane z zwolnieniem lekarskim online oraz e-receptą. Przedstawiliśmy praktyczne kroki, które należy wykonać, aby zarezerwować wizytę w gabinecie online oraz jak przebiega proces wystawiania e-zwolnienia. Wspomnieliśmy również o związku e-recepty ze zwolnieniem lekarskim online, podkreślając, że oba te dokumenty są generowane w formie elektronicznej i mają taką samą moc prawną, jak ich tradycyjne odpowiedniki.

Podsumowując, korzystanie z usług medycznych online, takich jak zwolnienie lekarskie online czy e-recepta, przynosi wiele korzyści dla pacjentów. Umożliwia szybkie i wygodne załatwienie formalności związanych z leczeniem, bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki temu pacjenci mogą skupić się na swoim zdrowiu i szybkim powrocie do pełnej sprawności.

Dalej masz pytania? Skorzystaj z porady naszego lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem Skontaktuj się z lekarzem