Strona główna / Artykuły

Terapie dożylne wlewami witaminowymi. Kiedy ich stosowanie przez placówki medyczne jest uzasadnione?

Autor artykułu: Telemedika

Potrzebujesz pomocy?

Umów wizytę

Terapie dożylne wlewami witaminowymi. Kiedy ich stosowanie przez placówki medyczne jest uzasadnione?

Autor artykułu: Telemedika

Potrzebujesz pomocy?

Ze spraw prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że u niektórych pacjentów placówki medyczne stosują dożylne wlewy witaminowe niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Jak wskazuje RPP, chodzi o osoby z zespołami zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego, ze stłuszczeniem wątroby, marskością wątroby, hiperamonemią, miażdżycą zarostową tętnic, stopą cukrzycową.
Terapie dożylne wlewami witaminowymi są także stosowane w przypadku urazów oraz w celu uzupełniania niedoborów witaminowych (bez potwierdzenia tych niedoborów), jak również w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, miażdżyc tętnic szyjnych, obwodowych i mózgowych stanów po udarze mózgu oraz zatruć metalami ciężkimi.
Stosowanie u pacjentów produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi (off-label) jest dopuszczalne, o ile jest to zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Oznacza to, że skuteczność danej metody leczniczej została potwierdzona rzetelnymi danymi naukowymi. Potrzebujesz konsultacji? Umów e-wizytę.

Tym samym terapie o nieudowodnionej skuteczności nie dają żadnej gwarancji osiągnięcia efektu terapeutycznego. Mogą za to przyczynić się do wystąpienia działania niepożądanego zastosowanego produktu, podkreśla RPP.

Dalej masz pytania? Skorzystaj z porady naszego lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem Skontaktuj się z lekarzem