Strona główna / Artykuły

Nadciśnienie tętnicze to problem także bardzo młodych ludzi.

Autor artykułu: Telemedika

Potrzebujesz konsultacji ?

Umów wizytę

Nadciśnienie tętnicze to problem także bardzo młodych ludzi.

Autor artykułu: Telemedika

Potrzebujesz konsultacji ?

Jak skuteczniej kontrolować powszechne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego? Jaką rolę odegra w poprawie dostępności i jakości opieki kardiologicznej Narodowy Program Chorób Układu Krążenia? M.in. o tym dyskutowali eksperci podczas kolejnej edycji “Polityki Lekowej”.

Podczas kolejnej edycji konferencji “Polityka Lekowa” zaproszeni przez redakcję eksperci dyskutowali m.in. o tym, w jaki sposób poprawić sytuację pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Choroby sercowo-naczyniowe “atakują” również w populacji dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych. Środowisko dostrzega tę coraz większą, niezaspokojoną potrzebę zdrowotną: tym bardziej, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Na ostatnim zjeździe Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego omawiano stanowisko dotyczące potrzeby diagnostyki NT w młodszej populacji. Warto pamiętać, że mamy do dyspozycji podstawowe, proste i tanie narzędzie, czyli pomiary ciśnienia tętniczego.
Aktualne zalecenia w tym zakresie podkreślają, że każdy z nas powinien przynajmniej raz w roku wykonać pomiar ciśnienia tętniczego. (...) Pamiętajmy, że jego poziom waha się w przebiegu życia: to, że było ono prawidłowe w danym roku, nie oznacza, że w kolejnym nadal będzie. Coraz bardziej przenosimy pomiar ciśnienia poza gabinet lekarski, ponieważ nie zawsze jest on najbardziej miarodajnym narzędziem - zaznaczył prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, past-prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Nie pamiętam już, od jak dawna mówię o tym, że wiedza o zdrowiu powinna wejść do szkół jako samodzielny przedmiot. Gdyby tak się stało, młodzi ludzie wiedzieliby, że przynajmniej raz w roku należy oznaczać poziom LDL-cholesterolu i nakłanialiby do tego rodziców czy dziadków. W mojej ocenie wykonanie pełnego profilu lipidowego powinno znaleźć się jako jedno z badań realizowanych w ramach bilansu zdrowotnego u dzieci i młodzieży. To poprawiłoby nie tylko wczesną diagnostykę hipercholesterolemii rodzinnej - zauważył prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.
Eksperci zgodzili się co do tego, że obciążenie systemowe i terapeutyczne związane z chorobami sercowo-naczyniowymi będzie w kolejnych latach rosło. Źródła problemu tkwią w niewystarczającej kontroli nad podstawowymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, m.in. nadciśnieniem tętniczym czy zaburzeniami lipidowymi. Specjaliści mają już do dyspozycji nowe leki, ich armamentarium będzie się stale powiększało, ale - jak się okazuje - to nie do końca wystarcza. Konieczne są regularne badania i nie bagatelizowanie objawów. Jeżeli potrzebujesz e-skierowania na badania umów wizytę.
Jedną z istotnych potrzeb, na jakie zwrócili uwagę eksperci podczas panelu “Wyzwania w kardiologii, czyli jak poprawić dostęp pacjentów do nowoczesnego leczenia?“ była konieczność zmian systemowych. Ich celem ma być m.in. zmiana modelu opieki nad pacjentami kardiologicznymi, tak by w większym stopniu zaangażować lekarzy rodzinnych oraz przenieść główny ciężar opieki do AOS. Próbą ich wdrożenia ma być przede wszystkim pilotaż sieci kardiologicznej, który stopniowo obejmuje coraz większą liczbę województw.
Zmiany w organizacji opieki to jedno, ale dla nas jako dla pacjentów najważniejsze pozostaje możliwość leczenia zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi i europejskimi, aby nasi klinicyści mieli narzędzia do tego, by skutecznie leczyć - dodała Agnieszka Wołecznko, prezes Stowarzyszenia EcoSerca, doprecyzowując że ma na myśli nie tylko nowe leki, ale też np. narzędzia służące do telemonitoringu.

Dalej masz pytania? Skorzystaj z porady naszego lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem Skontaktuj się z lekarzem