Strona główna / Artykuły

Medytacja częścią rehabilitacji kardiologicznej

Autor artykułu: Telemedika

Medytacja częścią rehabilitacji kardiologicznej

Autor artykułu: Telemedika

Medytacja

Cztery miesiące praktyki medytacyjnej poprawia jakość życia pacjentów z chorobą wieńcową i wpływa korzystnie na kondycję psychiczną - wynika z badań przedstawionych na kongresie naukowym ESC Preventive Cardiology 2023 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Medytacja częścią rehabilitacji kardiologicznej? Pacjenci odczuwali mniejszy lęk i stres.

– Często zdarza się, że po zdiagnozowaniu choroby serca pacjenci czują się przygnębieni i zaniepokojeni. Wyniki naszego badania sugerują, że medytacja może być użytecznym dodatkiem do standardowej rehabilitacji ruchowej – powiedziała Ana Luisa Vitorino Monteiro, nauczycielka medytacji i badaczka na Uniwersytecie Lizbońskim w Portugalii.

W badaniu “Meditation as a stress management strategy in cardiac rehabilitation for coronary artery disease patients: a randomized controlled trial”, z którego wnioski zaprezentowano podczas kongresu ESC Preventive Cardiology 2023, wzięli udział pacjenci z chorobą wieńcową, którzy uczestniczyli w programie rehabilitacji sercowo-naczyniowej opartym na ćwiczeniach przez co najmniej sześć miesięcy. Średni wiek uczestników wynosił 65 lat, a 20 proc. stanowiły kobiety. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do dwóch grup. Pierwsza zapewniała standardową opiekę, a druga dodatkowo praktyki medytacyjne.

W badaniu wykorzystano tzw. medytację Karuna, która koncentruje się na oddychaniu i współczujących myślach. Uczestnicy mieli przez miesiąc cotygodniowe, 90-minutowe sesje medytacyjne. W ciągu następnych trzech miesięcy byli proszeni o samodzielne, 20-minutowe medytacje lub wykonywane z wykorzystaniem nagrania od badaczy. Dodatkowo wszyscy uczestnicy badania raz w tygodniu odpowiadali telefonicznie na pytania naukowców dotyczące kondycji psychicznej. W tym celu badacze korzystali ze skali odczuwanego stresu (Perceived Stress Scale), skali lęku Becka (Beck Anxiety Inventory), skali depresji Becka (Beck Depression Inventory) oraz kwestionariusza jakości życia związanej ze zdrowiem (HeartQoL).

Pomiędzy początkiem, a końcem badania średnie wyniki w skalach: depresji, stresu i lęku zmniejszyły się w grupie medytacyjnej odpowiednio o 44 proc., 31 proc. i 29 proc. W grupie objętej standardową opieką ta redukcja wyniosła 3 proc., 3 proc. i 3 proc. W tym samym okresie średnie wyniki dotyczące oceny jakości życia wzrosły o 60 proc. w grupie medytacyjnej, a w grupie kontrolnej spadły o 2 proc.

Medytacja jest łatwa do praktykowania, można ją wykonywać niemal wszędzie i nie wymaga żadnego sprzętu. Nasze badanie pokazuje, że może poprawić kondycję psychiczną i jakość życia pacjentów z chorobami serca, co, jak mamy nadzieję, może być również początkiem dokonywania zdrowszych wyborów dotyczących stylu życia - mówi Ana Luisa Vitorino Monteiro.

Dalej masz pytania? Skorzystaj z porady naszego lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem Skontaktuj się z lekarzem